Kütüphaneler için Hizmet Ortak Tasarımı: Xlibris Yaklaşımı

Kütüphane hizmetlerinin ortak tasarımında kullanılan Xlibris Yaklaşımının tüm aşamalarını içeren bir rehber.

- 11 adet ders

- 59 dakika, 42 saniye video

- Düzey Başlangıç düzeyi

- Diller İngilizce , Türkçe , Bulgarca , Almanca , Litvanyaca

Ders Tanımı

Bu dersin ana amacı kullanıcı katılımıyla kütüphane hizmetlerinin nasıl ortaklaşa tasarlanacağını ve kullanıcıların gereksinimlerinin çeşitli araç ve tekniler kullanımıyla nasıl ortaya çıkarılabileceğini öğretmektir.

Bu derste Lego® Ciddi Oyun®, Kişisel İş Modeli Kanvası®, Kitle Kaynak ve Xlibris Matrisi gibi araçların özellikleri tanıtılacak ve söz konusu araçların hizmet ortak tasarımının hangi aşamalarında nasıl kullanılacağı örneklerle anlatılacaktır. Bu aşamalar, kütüphanecilere ve kullanıcılara istek, dilek ve gereksinimleri yanı sıra hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri tanımlamakta yardımcı olmayı; kaynakları, olanakları ve sınırlılıkları saptamayı; meslektaşlardan görüş toplamayı ve eğitim gereksinimlerini belirlemeyi içermektedir.

Ön şartlar

- Bu ders hiç bir özel beceri gerektirmemektedir.

- Sadece kullanıcı gereksinimlerine karşı ilgili ve kullanıcıların hizmet tasarımına nasıl ortak edilebileceği konusunda öğrenmeye istekli olmak yeterlidir

Kazanımlar

Katılımcılar

- kütüphaneler için hizmet ortak tasarımının (Xlibris Yaklaşımı) aşamalarını öğrenir

- Lego® Ciddi Oyun® yönteminin ne olduğunu ve hizmet tanımı ve tasarımında nasıl kullanılacağını bilir

- Kişisel İş Modeli Kanvası®’nın ne olduğunu ve hizmet detaylarını belirlemede nasıl kullanılacağını bilir

- Kitle kaynağın ne olduğunu ve önerilen bir hizmet için görüş toplamada nasıl kullanılacağını bilir

- LXlibris Matris’inin ne olduğunu ve hem kullanıcıların hem de kütüphanecilerin eğitim gereksinimlerini belirlemede nasıl kullanılacağını bilir.

Hedef kitle

- Bu ders, farklı tip kütüphanelerde çalışan tüm kütüphaneciler için uygundur

- Kütüphanenin hemen her biriminde çalışanlar için uygundur, özel bir uzmanlığa gerek yoktur

Dersin Anahatları ve Malzemeleri • Ders 01: Giriş
  - - - -
 • Ders 02: Hazırlık
  - - - -
 • Ders 03: Takım Oluşturma
  - - - -
 • Ders 04: Takım Oluşturma Xlibris yaklaşımı
  - - - -
 • Ders 05: Tanımlama ve Tasarım
  - - - -
 • Ders 06: Tanımlama ve Tasarım Xlibris yaklaşımı
  - - - -
 • Ders 07: Ayrıntıları Keşfetmek
  - - - -
 • Ders 08: Ayrıntıları Keşfetmek Xlibris yaklaşımı
  - - - -
 • Ders 09: Geri Bildirim Alma
  - - - -
 • Ders 10: Geri Bildirim Alma Xlibris yaklaşımı
  - - - -
 • Ders 11: Son Düzenleme ve Bitirme
  - - - -

Video Dersler (Toplam 11 video)')