Разработване и дизайн на библиотечни услуги: подходът Xlibris

Ръководство, което Ви разкрива всяка една стъпка от подхода Xlibris за разработване на библиотечни услуги.

- 11 лекции

- Видео материали 1 час, 5 мин. и 29 сек.

- Образователно ниво: за начинаещи

- Езици Английски , Турски , Български , Немски , Литовски

Описание на курса

Основната цел на този курс е да Ви обучи как да разработите нови библиотечни услуги с помощта на своите потребители, като използвате различни средства и техники съобразно техните потребности и идеи.

В този курс ще бъдат представени основните възможности на Lego® Serious Play®, Business Model YOU Canvas®, Crowdsourcing и Xlibris матрицата, както и ще бъде обяснено с примери тяхното използване в различните фази. Това ще помогне на библиотекарите и на потребителите да дефинират по-прецизно техните идеи, нужди, желания, мечти, неща които харесват и не харесват. Ще дефинират по-прецизно ресурсите, средствата и ограниченията, ще извлекат ползи от всеки индивидуално, както и ще открият неформулирани досега потребности.

Какви са изискванията?

- Този курс не изисква специални умения

- Този курс изисква единствено интерес към потребителските нужди и желание за обучение как потребителите могат да бъдат приобщени към разработката на нови библиотечни услуги.

Резултати

- Ще научите различните фази за дизайн на нови библиотечни услуги (подходът Xlibris),

- Ще научите какво е Lego® Serious Play® методология и как се използва при разработка и дизайн на услуги,

- Ще научите какво е Business Model YOU Canvas® и как се използва при разработката на отделните компоненти на услугите,

- Ще научите какво е Crowdsourcing и как се използва за получаване на мнения относно предложените услуги,

- Ще научите какво е Xlibris-матрица и как се използва за разкриване на неформулирани досега потребности у потребителите и библиотекарите,

Каква е целевата група?

- Този курс е средство, което може да се използва от библиотекари, работещи във всички видове библиотеки,

- Курсът е от общ характер и не изисква специализация в която и да е библиотечна област.

Онлайн курс & материали


 • Лекция 01: Въведение
  - - - -
 • Лекция 02: Подготовка
  - - - -
 • Лекция 03: Изграждане на екип
  - - - -
 • Лекция 04: Изграждане на екип – подходът Xlibris
  - - - -
 • Лекция 05: Дефиниране & Дизайн
  - - - MP3 -
 • Лекция 06: Дефиниране и дизайн - подходът Xlibris
  - - - -
 • Лекция 07: Анализ на детайлите
  - - - -
 • Лекция 08: Анализ на детайлите - подходът Xlibris
  - - - -
 • Лекция 09: Осигуряване на външен принос
  - - - -
 • Лекция 10: Осигуряване на външен принос – подходът Xlibris
  - - - -
 • Лекция 11: Прецизиране и финализиране
  - - - -

видео лекции (11 Видео)')